Nieuws

De Stichting Ir. D.C. van Schaik zit natuurlijk niet stil. We voeren een actief groevebeleid en communiceren daar ook over. Onderstaand een overzicht van onze activiteiten:


Juli 2019: Dankzij de oplettendheid van de beheerder van de Heiberrggroeve bleek dat er ingebroken was door het wegzagen van een spijl uit het toegangshek. Dankzij de spoedinzet van onze technische dienst is de spijl weer op zijn plaats gelast.

Hier nog een kort fotoverslag


September 2018: Bij de implementatie van ons nieuwe slotensysteem bleek dat deze niet goed paste op de poort van onze groeve "De Keel".

De beheerder heeft dan ook de hulp van onze Technische Dienst ingeroepen, welke op een zondagmorgen ter plaatse gingen om dit aan te pakken. Na flink wat slijp en laswerk is het slot nu zodanig aangepast dat ook hier ons nieuwe systeem op past.

Wij danken de vrijwilligers van onze Technische Dienst dan ook weer voor hun inzet. 
Hier nog een kort fotoverslag


April 2018: Inmiddels is het achteringang van de Scharnderberg door het Maastrichts Grondbedrijf in orde gemaakt. De laatste details, waaronder verlichting worden nog aangesloten cq aangelegd.


 December 2017: Onze nieuwsbrief Steunpilaar 26 is uitgekomen.


December 2017: Op de laatste SOK avond is Ton Breuls, een van onze groeve beheerders geëerd door het NHGL met de Rector Cremers Penning. Ton ontvangt deze erkenning vanwege al jarenlange tomeloze en belangeloze inzet voor het behoud en onderhoud van het ondergrondse in Limburg en omgeving. Wij feliciteren Ton dan ook met dit ereteken!


December 2017: Na overleg tussen de vanschaikstichting en Stichting Onmoeting der Volkeren is er door de de laatst genoemde stichting opdracht gegeven om de achteringang van de Scharnderberg fatsoendelijk af te sluiten. Het Maastrichts Grondbedrjf zal in opdracht van de vanschaikstichting deze werkzaamheden gaan uitvoeren. De planning wordt nu gemaakt en er zal een fotoverslag komen.


Augustus 2017: De wand bij Eys is hersteld door het Maastrichts Grondbedrijf. Dit met subsidie van de Gemeente Gulpen-Wittem.

Volg deze link voor een kort verslag


Juli 2017: Na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne vroeg ook "De Limburger"om achtergrond informatie. Onderstaand de link:

Artikel in "De Limburger" met achtergrondinformatie aangaande brand in de groeve bij Kanne


Juli 2017: Na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne vroeg de NOS op 3 om achtergrond informatie. Onderstaand de link naar het filmpje en site

Meer informatie op de site van NOS op3 en een filmpje (In Groeve de Keel)


Juli 2017: Na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne vroeg de Volkskrant om kommentaar. Onderstaand de link:

Artikel in "De Volkskrant" na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne.


- Bij Eys was er sprake van een gevaarlijke situatie door loszittende stenen bij de ingang. Na overleg besloot de gemeente Gulpen-Wittem om de kosten voor herstel te vergoeden. Hier zijn wij zeer blij mee! Het verdere herstel zal de stichting coördineren.

 Artikel in "De Limburger" na aanleiding van ons subsidieverzoek voor herstel van de ingang van de schuilkelder bij Eys.


- De heruitgave ons ons nieuwsblad "De Steunpilaar"

De 25e Steunpilaar is uitgekomen, Ons bescheiden nieuwsmagazine met allemaal groeveweetjes.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten

Zoeken