Vrienden van de Van Schaïkstichting

De "Vrienden van de Van Schaïkstichting"

 

De "Vrienden van de Van Schaïkstichting" zijn mensen die de berg een warm hart toedragen en onze stichting jaarlijks met een bijdrage willen steunen. Deze bijdrage kan een klein bedrag zijn, maar kan ook een bedrag zijn waarvoor een groeve geadopteerd wordt. Het adopteren van een groeven kan al vanaf € 800 per jaar.

Als u toetreedt tot de "Vrienden van de van Schaïkstichting" krijgt u de "Steunpilaar", onze nieuwsbrief over het wel en wee van de stichting en haar groeven. Daarnaast krijgt u een uitnodiging voor een bezoek aan één van onze groeven. Tijdens dit bezoek zullen mensen van de stichting een rondleiding verzorgen en kunt u als vriend contact leggen met de medewerkers van de stichting, die op deze dag ook aanwezig zullen zijn.

 

Als u onze stichting wilt steunen en daartoe wilt toetreden tot de "Vrienden van de Van Schaïkstichting", volstaat een briefje naar het secretariaat:

 

Stichting Ir. D.C. van Schaïk
Postbus 2235
6201 HA Maastricht
Fax: 043-3672585
e-mail:

 

Wij zullen u dan van harte welkom heten en u graag een Steunpilaar toesturen!

 

 

fig102.jpg

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten