Steunpilaar

De Steunpilaar

 

Onze nieuwsbrief de "Steunpilaar" verschijnt twee maal per jaar (voorjaar en najaar). Deze uitgebreide nieuwsbrief geeft een overzicht van de activiteiten in het afgelopen half jaar. De Steunpilaar wordt gemaakt door een redactie

  • Redactie - Luc Walschot
  • Spellingscontrole - John Knubben
  • Layout - Bert Beckers

Het drukwerk voor de Steunpilaar wordt verzorgd door drukkerij Stegr@Print bv.

Inmiddels heeft onze redactie meerdere goede Steunpilaren gemaakt. Vorige versies van de Steunpilaar zijn bij de stichting te bestellen, zolang de voorraad strekt.

Een e-mail naar info@vanschaikstichting.nl met uw bestelling voldoet.


Stichting Ir. D.C. van Schaïk
Postbus 2235
6201 HA Maastricht
Fax: 043-3672585
e-mail: info@vanschaikstichting.nl

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten