Bestuur

Bestuur

 

Het bestuur vergadert op regelmatige basis. Tijdens die vergaderingen worden de lopende zaken van de stichting besproken en worden nieuwe zaken bedacht en problemen opgelost. Uiteraard worden tussen de vergaderingen door per e-mail geregeld zaken uitgewisseld zodat tijdens de vergaderingen alle bestuursleden op de hoogte zijn van alles dat er speelt.
Het bestuur heeft als doel om de activiteiten bij de stichting onder te brengen bij capabele mensen die met een duidelijke taak, hun deel van het werk kunnen uitvoeren.
Zo weten de beheerders middels het beheerdershandboek precies wat ze wel en niet moeten doen. Hier hoeft het bestuur niet naar om te kijken. Ook de Technische Dienst kan zo grotendeels zelfstandig werken. Op deze manier kan het vele werk goed verdeeld worden over de mensen en kan het bestuur zich bezig houden met vooruit kijken.

Alle functies, bestuur en andere vrijwillig medewerkers, zijn onbezoldigd.

Het dagelijks bestuur bestaat op dit moment uit 3 leden, te weten:

Voorzitter: Joep Orbons

Joep is geen onbekende voor menig bergloper. Hij heeft mede deze stichting opgezet. 
In het dagelijks leven is Joep eigenaar van het bedrijf Archeopro als archeoloog met als specialisme geofysisch onderzoek.

 

Secretaris: René Haemers

René is ook nauw betrokken bij de groeven. Zo doet hij diverse onderzoeken en is hij ook lid van de denktank van de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

 

Penningmeester: Patrick Speetjens

Patrick heeft veel ervaring in penningmeesterschappen en ondersteunt de stichting hierin met zijn kennis.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten