Lourdesgrot/Schuilkelder Eys

Lourdesgrot/Schuilkelder Eys

 

Toen de geallieerden in 1944 landden in Normandië en Limburg naderden, hebben de Duitsers zich in de heuvels tussen Wittem en Eys ingegraven. Uit angst voor het naderende geweld zijn in de Boerenberg in Eys en de Kampsberg te Over Eys, schuilkelders uitgehakt in de mergelwanden. Dit is gedaan door vrijwilligers, voornamelijk ervaren mijnwerkers uit Eys en omgeving.  
Het gebruikte gereedschap zoals compressor, afbouwhamers etc. werd geleverd door de Staatsmijnen met behulp van Generaal Directeur Hr. Frowein. Tijdens de gevechten die volgden hebben vele inwoners er soms dagenlang in geschuild.

De schuilkelder in Over Eys is inmiddels helemaal dicht gegooid.

De stenen van het plateau voor de ingang en het kruis rechts naast de bloembak zijn afkomstig van een niet meer bestaand kerkje met kerkhofje dat tot 1958 op de plaats van het huidige IVN gebouw heeft gestaan. Resten van dit kerkje zijn in het IVN gebouw te Wittem nog terug te vinden:

                                               
              
                                       

Er is door de beheerder Wim Kneepkens een korte documenatire gemaakt met als titiel “Het verleden, heden en toekomst van de schuilkelder in Eys”

Die kunt u hieronder bekijken.

 

 


SITUATIESCHETS & INRICHTING

Ligging van de schuilkeldertjes.

De ingangen aan de Grachtstraat zijn inmiddels gesloten.

      


Inrichting van de Schuilkeldertjes.

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten