Home

Home

Vuursteenmijnen Rijckholt:

 

De Stichting Ir. D.C. van Schaïk beheert sinds kort de prehistorische vuursteenmijnen in Rijckholt samen met Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven. Klik hier voor meer informatie voor de vuursteenmijnen.

Doelstelling:

De doelstelling van de stichting is het beheren van onderaardse kalksteengroeven in Nederlands en Belgisch Mergelland om de aanwezige geologische, historische en biologische waarden te behouden en deze groeven voor onderzoek en niet-commerciële c.q. educatieve bezoeken open te stellen.
De Stichting Ir. D.C. van Schaïk maakt deel uit van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg en heeft een nauwe band met de Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven.

Website:

Deze website is opgezet om informatie te geven over het wel en wee van de stichting en de groeven die bij haar in beheer zijn.

Nieuws:

Het kopje nieuws laat een overzicht zien van de activiteiten van onze stichting.

Groevebeheer:

Het kopje "Groevebeheer" geeft toegang tot onze groeven. Hier treft u een lijst aan van alle groeven die bij ons in beheer zijn met een uitleg per groeve.

Organisatie:


Bij het kopje "Organisatie" treft u allerhande informatie over de stichting. Hierbij zijn delen over hoe u ons kunt steunen en welke werkgroepen er zijn binnen de stichting.

 Links:

Bij "Links" treft u verwijzingen naar websites van organisaties waar wij mee samenwerken.


Contact:

Onder "Contact" treft u ons adres aan.

De Stichting Ir. D.C. van Schaik zit natuurlijk niet stil. We voeren een actief groevebeleid en communiceren daar ook over. Onderstaand een overzicht van onze activiteiten:


April 2018: Inmiddels is het achteringang van de Scharnderberg door het Maastrichts grondbedrijf in orde gemaakt. De laatste details, waaronder verlichting worden nog aangesloten cq aangelegd.


 

December 2017: Onze nieuwsbrief Steunpilaar 26 is uitgekomen.


December 2017: Op de laatste SOK avond is Ton Breuls, een van onze groeve beheerders geëerd door het NHGL met de Rector Cremers Penning. Ton ontvangt deze erkenning vanwege al jarenlange tomeloze en belangeloze inzet voor het behoud en onderhoud van het ondergrondse in Limburg en omgeving. Wij feliciteren Ton dan ook met dit ereteken!


December 2017: Na overleg tussen de vanschaikstichting en Stichting Onmoeting der Volkeren is er door de de laatst genoemde stichting opdracht gegeven om de achteringang van de Scharnderberg fatsoendelijk af te sluiten. Het Maastrichts Grondbedrjf zal in opdracht van de vanschaikstichting deze werkzaamheden gaan uitvoeren. De planning wordt nu gemaakt en er zal een fotoverslag komen.


Augustus 2017: De wand bij Eys is hersteld door het Maastrichts Grondbedrijf. Dit met subsidie van de Gemeente Gulpen-Wittem.

Volg deze link voor een kort verslag


Juli 2017: Na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne vroeg ook "De Limburger"om achtergrond informatie. Onderstaand de link:

Artikel in "De Limburger" met achtergrondinformatie aangaande brand in de groeve bij Kanne


Juli 2017: Na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne vroeg de NOS op 3 om achtergrond informatie. Onderstaand de link naar het filmpje en site

Meer informatie op de site van NOS op3 en een filmpje (In Groeve de Keel)


Juli 2017: Na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne vroeg de Volkskrant om kommentaar. Onderstaand de link:

Artikel in "De Volkskrant" na aanleiding van de brand in de groeve bij Kanne.


- Bij Eys was er sprake van een gevaarlijke situatie door loszittende stenen bij de ingang. Na overleg besloot de gemeente Gulpen-Wittem om de kosten voor herstel te vergoeden. Hier zijn wij zeer blij mee! Het verdere herstel zal de stichting coördineren.

 Artikel in "De Limburger" na aanleiding van ons subsidieverzoek voor herstel van de ingang van de schuilkelder bij Eys.


- De heruitgave ons ons nieuwsblad "De Steunpilaar"

De 25e Steunpilaar is uitgekomen, Ons bescheiden nieuwsmagazine met allemaal groeveweetjes.

Zaterdag 22 april is er weer een werkdag georganiseerd bij de Gewandgroeven. Dit zijn 2 groevetjes, die onder beheer van Marc Dresens vallen. Het werk bestond voornamelijk uit het snoeien van het groen en opruimen van de ingangen. Bijgaand een korte foto impressie van deze geslaagde werkdag.

     De groevetjes liggen wat verstopt, dus motortransport was wel makkelijk.


                                                   
 Eenmaal op locatie was het uitladen voor de wandeling naar de Gewandgroeven.

 

                                                                                                       
Het was nog een hele afdaling.

 

                                                  
            Eenmaal ter plekke werd bekeken hoe we het gaan aanpakken. 


                                    
     Na een paar uur doorwerken, is er weer iets van een groeve zichtbaar.

                                                                                                                                                                                            
   Hier zien we Bregt Groenendijk, nieuw lid van de SOK zich bezighouden met opruimen van 
  de ingang
van de Gewandgroeve Boven.

                                                                                                                                                                                               
        Hier zien we een helft van het bestuur van de stichting druk bezig met snoeiwerkzaamheden 
   om de groeve heen.

                                                                                                                                                                                             
 Wil en Carla Ramakers zorgden uiteraard weer voor een goede lunch, voor we verder gingen 
met de
Gewand Beneden.

 

   Wim Kneepkens en Rian Pulles aan de slag bij de ingang van Gewand Beneden.

                                                           
                 Naar de Gewand Beneden moest een pad worden gemaaid
.
Hier doet een bosmaaier wonderen.

                                                                                                                                                                                                              
        Bij de Gewand Beneden, moest een kleine aanpassing aan het hek worden 
       gemaakt. Onze Technsche Dienst heeft dat prima opgelost.

 

                                                                                                                                                                                                                                              
En hier zien we de andere helft van het bestuur van de stichting, druk bezig met coördineren.

                                                                                En hier een foto van de crew die deze werkdag tot een goed einde bracht!

Prehistorische Vuursteenmijnen Rijckholt

 


De vuursteenmijnen van Rijckholt zijn een complex van mijnen in Rijckholt (Nederlands Limburg), waar in het Neolithicum vuursteen werd gewonnen. Dit gebeurde tussen 3950 v.Chr. en 2650 v.Chr. De vuursteen werd gebruikt om wapens en gebruiksvoorwerpen van te maken. De vuursteenmijnen zijn de oudste bekende vorm van mijnbouw in Nederland. De vuursteenmijnen liggen in het Savelsbos aan de rand van het Plateau van Margraten.

De vuursteenmijnen gelden als archeologisch wereldmonument en kunnen bezocht worden. Klik op deze link om de site van de vuursteenmijnen te bezoeken.

                                                                 

Activiteiten

Klik hier voor een overzicht van onze activiteiten